Химически лаборатории
Химически лаборатории
Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ разполага с 2 химически лаборатории с обща площ от 250 кв.м. и 2 помощни лаборатории…
Виж повече
Апаратна
Апаратна
В работите по изпитванията прилагаме много и различни апаратни методи, най-кратко описани по следния начин…
Виж повече
Микробиологични лаборатории
Микробиологични лаборатории
Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ разполага с 2 независими микробиологични лаборатории, изградени по всички съвременни изисквания. Всяка една…
Виж повече
Физикохимична лаборатория
Физикохимична лаборатория
Това е основната лаборатория в която се извършва определяне на физикохимичните показатели при анализ на хранителни продукти…
Виж повече
Физикомеханична лаборатория
Физикомеханична лаборатория
Лабораторията разполага с оборудване за определяне на физикомеханичните характеристики на опаковки, технически продукти, запалки др…
Виж повече
ДНК лаборатория
ДНК лаборатория
Лабораторията по PCR измервания се намира в самостоятелна част на сградата и е проектирана по всички изисквания, предвидени в нормативните документи…
Виж повече