Ново оборудване

Новини

Ново оборудване

20.10.2017

Уважаеми клиенти,

имаме удоволствието да ви съобщим, че към нашето семейство се присъедини ново, високотехнологично оборудване на марката Shimadzu LC/MS/MS – тройно квадруполна система. С това аналитично оборудване ще разширим портфолиото на предлаганите услуги в области като: пестициди, РАН, остатъци от ветеринарни субстанции, откриване на хормони и стероиди, както и други замърсители в храните.

TripleQuad

Екипът на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ