Определяне на Акриламид в храни – оферта

Новини

Определяне на Акриламид в храни – оферта

10.04.2018

Уважаеми клиенти,

Офертата е изготвена в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2158 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2017 година за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти

Офертата можете да изтеглите от тук

 

За повече информация: Емил Митев, Мениджър продажби 0887 959406 или emil.mitev@globaltest-bg.com