Изпитване на храни и добавки

Изпитване на органолептични, физикохимични и микробиологични показатели на хранителни продукти
Виж повече

Изпитване на води, почви, отпадъци и утайки

Определяне на химични показатели на водни проби в т.ч. за битови цели, питейни цели, плувни басейни, подпочвени и…
Виж повече

Изпитване на силикатни изделия и материали

Изпитване на стъклени изделия – домакински, стъкла за строителството; керамични изделия – домакински и…
Виж повече

Изпитване защита на потребителите

Изпитване за запалки, обезопасени спрямо деца, опаковки имитиращи хранителни продукти...
Виж повече

Изпитвания на детски играчки

Определяне на химични и физико-механични показатели на детски играчки и продукти за отглеждане на малки деца…
Виж повече

Лекарствени продукти и хранителни добавки

Изпитване на лекарствени продукти и суровини за хуманната и ветеринарна медицина и хранителни добавки…
Виж повече

Изпитване на козметични продукти

Изпитване на микробиологични и физикохимични показатели на козметични продукти …
Виж повече

Изпитване на технически продукти

Изпитване на технически продукти и суровини за различни индустрии…
Виж повече

Изпитвания на лични предпазни средства

Изпитване на изделия за индивидуална защита на очите, средства за плаваемост, презервативи …
Виж повече

Изпитване на опаковки и опаковъчни материали

Изпитване на опаковки и спомагателни опаковъчни средства в контакт с хранителни продукти...
Виж повече

Изпитване на текстил и кожа

Химичен анализ на изделия текстил и кожи. Определяне на някои ароматни амини от азо багрила…
Виж повече

Хигиена на работна среда - смивки

Изпитване на микробиологични показатели - хигиена на работната среда. Смивове и отривки от работни повърхности и инвентар…
Виж повече