800-140-1
Изтеглете Заявка за изпитване, попълнете я и изпратете заедно с пробата по куриер или донесете на място при нас. Подробно описание ще намерите в Указания за приемане на проби

Внимание!
Поради разрушаващия характер на изпитваните показатели, пробите (или части от тях) не подлежат на връщане на заявителя. При заявяване на изпитването е необходимо да се предвидят достатъчно количество пробни образци, за определянето на всички показатели, предвидени в нормативните документи. Ако се съмнявате или не можете да прецените това сами, свържете се с нас и ние ще Ви помогнем или разгледайте Указанията за приемане на проби .

Моля, преди да възложите изпитване, запознайте се с Общите търговски условия (QP 7.1-2) за възлагане на поръчки в ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД

При заявяване на лабораторни анализи на стойност под 20.00 лева (без ДДС) се начислява такса 10.00 лева „изготвяне на протокол от изпитване“.
Изисквания за посещение на лабораториите: Лицата (партньори, доставчици, одитори, проверяващи агенции и други ведомства), възнамеряващи да извършат проверка, одит или друго посещение в лабораторните помещения или сервизни техници, извършващи планова или аварийна поддръжка на лабораторната апаратура е необходимо да се запознаят с процедурата за достъп до помещенията - QP 6.3-2 „Достъп до лабораторните помещения“ и да подпишат декларация QF 6.3-4 „Декларация за конфиденциалност от посетител“, която да оставят в административния отдел на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД. Това не се отнася за лицата, оставащи проби за анализ или такива свързани с каквито е да е преговори в заседателната зала или приемната на фирмата.