Зърно от житни и бобови култури

Изпитване на органолептични, физикохимични и микробиологични показатели на зърно в т.ч. Зърно от житни култури; зърно от бобови култури; нишесте, брашна и млевни продукти, грис; комбирани фуражи; други зърнени храни (екструдирани продукти, зърнени ядки, пуканки, мюсли, детски храни на зърнена основа; полу-фабрикати за ястия и десерти на зърнена основа

Услуги

Зърно от житни култури; зърно от бобови култури;  нишесте, брашна и млевни продукти, грис; комбирани фуражи; други зърнени храни (екструдирани продукти, зърнени ядки, пуканки, мюсли, детски храни на зърнена основа; полу-фабрикати за ястия и десерти на зърнена основа

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

EN ISO/IEC 17025

Цена

BGN

Price

Микробиологични показатели / Microbiological indicators

Общ брой микроорганизмиColony count БДС ЕN ISO 4833-1БДС ЕN ISO 4833-2

9.00

Плесени и дрождиYeasts and moulds БДС ISO 21527-1БДС ISO 21527-2

12.50

Общо

Total

КолиформиColiforms ISO 4831ISO 4832

16.50

Ешерихия колиEscherichia coli ISO 16649 – 2ISO 16649 – 3

9.00

ЕнтеробактериацееEnterobacteriaceae БДС ISO 21528 – 1БДС ISO 21528 – 2

12.50

Листерия моноцитогенесListeria monocytogenes БДС ЕN ISO 11290 – 1/A1БДС ЕN ISO 11290 – 2/A1

24.00

СалмонелаSalmonella БДС ЕN ISO 6579-1

16.00

Коагулазоположителни стафилококиCoagulase-positive staphylococci БДС EN ISO 6888-1/A1БДС EN ISO 6888-3/AC

18.50

Сулфит-редуциращи клостридииSulfite-reducing bacteria ISO 15213

33.40

Клостридиум перфрингенсClostridium perfringens БДС ЕN ISO 7937

33.40

Бацилус цереусBacillus cereus БДС EN ISO 7932

19.00

Шигела специесShigella species БДС EN ISO 21567

18.00

Йерсиния ентероколитикаYersinia enterocolitica БДС EN ISO 10273

-

16.70

Психротрофни микроорганизмиPsychrotrophic microorganisms БДС ISO 17410

16.70

Мезофилни млечнокисели бактерииMesophilic lactic acid bacteria БДС ISO 15214

12.50

Органолептични показатели / Organoleptic indicators

Примеси – дефектни семена, принадлежащи към същия видImpurities – defective seeds belonging to the same species БДС ISO 605 т.5.2.3Зърнено-житни и бобови култури

Cereals and pulses

9.00

Органични примесиOrganic impurities БДС ISO 605 т.5.2.4Зърнено-житни и бобови култури

Cereals and pulses

9.00

Неорганични примесиInorganic impurities БДС ISO 605т.5.2.5Зърнено-житни и бобови култури

Cereals and pulses

9.00

Чужд мирисForeign odour БДС ISO 605т.7Зърнено-житни и бобови култури

Cereals and pulses

9.00

Нападение от насекоми неприятелиInfestation by insects, enemies БДС ISO 605т.8Зърнено-житни и бобови култури

Cereals and pulses

9.00

Цвят, Мирис, Вкус, Външен вид, Метални частици, Вредни (главня, спори и др.), Черно просоColor, Odour, Taste, Appearance, Metal particles, Harmful (bunt, spores, etc.), Sorghum БДС 2028, т.2.2Ориз

Rice

9.00

Външен вид, Мирис, Примеси: Зърнени/културни/, Чужди, Зараза от складови вредители, Затопляне, ПлесениAppearance, Smell, Impurities: – Grain /cultural/ – Foreign, Contamination by storage pests, Warming, Moulds БДС 757Леща

Lens

9.00

Външен вид, Мирис, Затопляне, Заразеност от складови вредителиAppearance, Odour, Warming, Infestation of storage pests БДС 759Фасул

Beans

9.00

Цвят, Мирис, Вкус, ХрусканеColor, Odour, Taste, Crunches БДС 2684Брашно тип 500

Flour type 500

9.00

Физикохимични показатели / Physicochemical indicators

Съдържание на влага / сухо вещество Съдържание на влага и летливи вещества

Moisture content and volatile matter, dry matter

БДС ISO 711БДС EN ISO 712

БДС EN ISO 6540, т.7, 8

БДС 754, т.7.1 и т.7.2

БДС 1953, т.

БДС EN ISO 1666

БДС 11374, т.4.1.1

11.00

11.00

Съдържание на суров протеин; азот, разтворим азот, общо белтъчно съдържаниеCrude protein content; nitrogen, soluble nitrogen, total protein content БДС EN ISO 5983-1БДС EN ISO 5983-2

БДС EN ISO 3188

БДС 11374), т. 4.2

БДС 13490

БДС 8380, т.14

БДС EN ISO 20483

35.50

Определяне на едринаDetermination of size БДС ISO 605, т.6

10,00

Киселинни градуси (Нойман)Acid degrees БДС 754, т.7.9БДС 11374, т.4.9

БДС 13487

20.00

Съдържание на мазниниFat content БДС ISO 6492БДС EN ISO 3947

БДС EN ISO 11085

БДС 8380, т.12

19.00

Съдържание на сурова мазнинаCrude fat content БДС EN ISO 11085БДС 11374, т. 4.4

20.00

Съдържание на сурова пепелобща пепел и пепел към абсолютно сухо вещество

Crude ash content, total ash and ash to total dry matter

БДС ISO 5984БДС 13491

БДС EN ISO  2171

БДС EN ISO  3593

БДС 754, т. 7.3.4

БДС 8380, т.8

12.50

15.50

Пепел, неразтворима в 10% солна киселинаAsh insoluble in 10% hydrochloric acid БДС ISO 5985БДС 754, т.7.4

БДС 8380, т.9

15.50

Съдържание на сулфатизирана пепелSulfated Ash Content БДС EN ISO 5809

15.50

Съдържание на аскорбинова киселина (витамин „С“)Content of ascorbic acid (Vitamin C) БДС 754, т.11.2

25.00

Добив на мокър глутенExtraction of wet gluten БДС 13375, т.1

-

13.00

Съдържание на мокър глутенContent of wet gluten БДС EN ISO 21415-1

13.00

Съдържание на сух глутенDry gluten content БДС EN ISO 21415-3

13.00

Добив на сух глутенExtraction of dry gluten БДС ISO 6645

-

13.00

Отпускане на глутенаLoosening of gluten БДС 13375, т.2

15.00

Съдържание на нишестеStrach content БДС 13488

-

24.00

Съдържание на сурови влакниниCrude fibre content БДС EN ISO 6865

33.00

Маса на 1000 зърнаMass of 1 000 grains БДС EN ISO 520

10.00

Съдържание на готварска солCooking salt БДС 3412 т.3.4

16.00

Общо примеси - зърнени примеси

- чужди

Total impurities

- Grain impurities

- foreign

БДС 2028:1986, т.2.2Ориз

Rice

9.00

Изчисляване на енергийна стойностEnergy value (calculation) 0404-ILM-GT

0.00*

Мастнокиселинен съставНаситени/ненаситени мастни киселини

Fatty acid composition

Saturated and unsaturated fatty acids

БДС EN ISO 12966-40406-ILM-GT

141.00

Определяне на бензо[a]пиренBenzo[a]pyrene determinaion БДС EN 16619

160.00

Изчисляване на въглехидратиCarbohydrates (calculation) 0405-ILM-GT

0.00*

Синтетични оцветители:Амарант (E123), Алура червено (E129), Понсо 4R (КОХИНИЛ) (E124), Азорубин (E122), Еритрозин (E127), Тартразин (E102), Сънсет жълто (E110), Индиготин (E132), Брилянтно синьо (E133), Патентно синьо (E131)

Synthetic dyes:

Amaranth (E123), Allura Red (E129), Ponceau 4R (COCHINEAL) (E124), Azorubine (E122), Erythrosin (E127), Tartrazine (E102), Sunset Yellow (E110), Indigotine (E132), Brilliant Blue (E133), Patent blue (E131)

0030-ILM-GT

-

x45.00

Съдържание на метали: Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Магнезий (Mg), Калций (Ca), Арсен (As), Фосфор (Р)

Metal content:

Lead (Pb), Cadmium (Cd), Zinc (Zn), chromium (Cr), Copper (Cu), iron (Fe), nickel (Ni), tin (Sn), Magnesium (Mg), calcium (Ca), Arsenic (As), Phosphorus (P)

0031-ILM-GT

х 25.00

Пробоподготовка за определяне съдържанието на метали за една пробаSample preparation for the determination of metals per sample Опепеляване или киселинно разлаганеAshing or acid digestion

-

25.00

Подсладители: Ацесулфам К, Захарин, АспартамSweeteners: Acesulfame K, Saccharin, Aspartame БДС EN 12856

-

x45.00

Подсладител Натриев цикламат (Е952)Sodium cyclamate sweetener (E952) БДС EN 12857

-

45.00

Консерванти: Бензоена киселина, Сорбинова киселинаPreservatives: Benzoic acid, sorbic acid БДС EN 12856

-

x45.00

Определяне чистотата на мазнината – наличие на чуждовидови мазниниDetermine the purity of the fat – presence of foreign fat БДС 9215

-

141.00

Наличие на транс мазнини Trans-fats content БДС EN ISO 15304

-

141.00

Определяне на бенз[a]антрацен, хрисен и бензо[b]флуорантенDetermination of benz[a]anthracene, benzo-Christ, and[b]fluoranthene БДС EN ISO 15302СД CEN/TS 16621

0078-ILM-GT

-

160.00

Витамин А (13-цис ретинол, бета-каротин)Vitamin A (13-cis retinol, beta-carotene) БДС EN 12823-1, 2БДС EN ISO 14565

ISO 12080-1

-

110.00

Витамин А (всички изомери на E-ретинол и 13-Z-ретинол)Vitamin A (all isomers of E-retinol and 13-Z-retinol) EN 12823-1

-

110.00

Витамин В1 (тиамин)Vitamin B1 (thiamine) EN 14122

-

110.00

Витамин B2 (рибофлавин)Vitamin B2 (riboflavin) БДС EN 14152

-

110.00

Витамин В3 (ниацин)Vitamin B3 (niacin) AOAC 944.13AOAC 960.46

-

110.00

Витамин В6 (пиридоксал, пиридоксамин и пиридоксин)Витамин В6 (пиридоксин)

B6 (пиридоксин) – микробиологично

Vitamin B6 (pyridoxal, pyridoxamine and pyridoxine)

Vitamin B6 (pyridoxine)

B6 (pyridoxine) – microbiological

БДС EN 14663EN 14164

БДС EN 14166

-

110.00

Витамин В7 (биотин) и Витамин В7 (витамин Н)Vitamin B7 (Biotin) and vitamin B7 (vitamin H) 0120-ILM-GT

-

110.00

Витамин В12Vitamin B12 0121-ILM-GT

-

110.00

Витамин С (аскорбинова киселина) – HPLCVitamin C (ascorbic acid) БДС EN 14130

-

110.00

Витамин Д (Д2 ергокалциферол) Витамин Д (Д3 холекалфицерол)

Vitamin D (D2 ergocalciferol)

Vitamin D (D3 cholecalciferol)

БДС EN 12821ISO 14892

-

110.00

Витамин Е (токофероли)Vitamin E (tocopherols) БДС EN 12822БДС EN ISO 6867

-

110.00

Витамин К (фитомендион)Vitamin K (phytomenadione) БДС EN 14148

-

110.00

Определяне на пестицидиХлороорганични пестициди

Determination of pesticides*

Chloroorganic pesticides

Hexachlorobenzene, α-Hexachlorocyclohexane,

β-Hexachlorocyclohexane, γ-Hexachlorocyclohexane, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, -Heptachloro epoxide, α-Endosulfan, -4,4′-DDE, 2,4′-DDD, 4,4′-DDT, 2,4′-DDE

Органофосфорни пестициди*

Organophosphorus pesticides

Dichlorvos, Disulfoton, Dursban, Guthion, Methyl parathion, Mocap, Ronnel, Tokuthion

БДС EN 1528 – 2, 3 и 4;

-

Хлороорганични

Chloroorganic

183.00

Органофосфорни

Organophosphorus

183,00

Определяне на полихлорирани бифенили Determination of PCB*

-PCB-No28 2,4,4′-Trichlorobiphenyl

-PCB-No52 2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl

-PCB-No101 2,2′,4,5,5′ Pentachlorobiphenyl

-PCB-No118 2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl

-PCB-No138 2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl

-PCB-No153 2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl

-PCB-No180 2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl

БДС EN 1528 – 2, 3 и 4;

-

183.00

Определяне на полициклични ароматни въглеводороди (PAH)*Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons*

Naphthalene, Acenaphthene, Phenanthrene, Fluoranthene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Dibenzo(a,h)anthracene, Fluorene, Anthracene, Pyrene, Chrysene, Benzo[k]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[ghi]perylene

БДС EN ISO 15753

-

183.00

*Списъкът посочва наличните референтни вещества към момента, с които е направена верификация на методите за изпитване. Възможно е да бъдат измерени и други вещества към съответните методи в зависимост от нуждите на клиента след обезпечаване с необходимите референтни вещества.*The list shows the available reference substances at the time, used in test method verification. Other indicators could be tested, depending on customer needs after providing the necessary reference substances
Съдържание на Акриламид

Acrylamide content

БДС EN 16618

-

190.00

Съдържание на 3-MCPD3-MCPD (3-monochloropropane-1,2-diol) content 0430-ILM-GT

-

192.00

Афлатоксини В1+В2+G1+G2Aflatoxins В1+В2+G1+G2 0082-ILM-GTELISA

-

55.00

ДеоксиниваленолDeoxynivalenol (DON) 0076-ILM-GTELISA

-

55.00

Зеараленон Zearalenone 0077-ILM-GTELISA

-

55.00

Т2 токсинT2 toxin 0095-ILM-GTELISA

-

55.00

ФумонизинFumonisin 0096-ILM-GTELISA

-

55.00

ОхратоксинOchratoxin 0097-ILM-GTELISA

-

55.00

Верификация на етикет на хранителен продуктVerification of the label of a food product Regulation EC 1169/2011

-

30.00

Етикетиране и определяне на хранителна стойност по Регламент ЕО 1169/2011

Labelling and Nutrition information according to Regulation EC 1169/2011

Мазнини / Fat-       от които наситени мастни киселини / of which saturated fatty acids

Белтъчини (протеин) / Protein

Въглехидрати / Carbohydrates

-       от които захари / of which sugars

Натриев хлорид / сол / Sodium chloride / salt

Хранителни влакнини / Fiber

Изчисляване на енергийна стойност / Energy value (calculation)

233.00

Общо

Total

*Цената се формира от анализа на всички компоненти, включени в състава й. / Price is based on the analysis of all components included in its composition.

Посочените цени са без ДДС! Това е действащия ценоразпис при възлагане на еднократни поръчки. При многократно възлагане на изпитвания или при наличие на договорни отношения, цените се формират на база брой възложени поръчки за всеки клиент поотделно. Ако в тази категория не сте открили показател, съответстващ на Вашите нужди, моля свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнение.

Заявка за изпитване, можете да попълните тук: