Изпитване на опаковки от стъкло

Химични и физикомеханични показатели на стъклени опаковки. Бутилки, буркани, ампули...

Услуги

Бутилки стъклени за хранителни течности и напитки (БДС 7). Буркани стъклени за хранителни продукти (БДС 1101)

Име на показател

Метод на изпитване

Акредитация по

EN ISO/IEC 17025

Цена

Външни дефекти БДС 15445

Не

Анализ на партида стъклени опаковки по всички показатели 1145,00
Химическа устойчивост (хидролитичен клас) БДС ISO 719

БДС ISO 4802-1

Да

Не

Дебелина на стени / дъно на опаковките БДС 16996, т.3.3

Да

Височина на шева на опаковката БДС 10424, т.3.4

Не

Външен диаметър на опаковката БДС 10424, т.3.2

Да

Височина на опаковката БДС EN 29009, т.7.1

Да

Вътрешен диаметър на гърловината на опаковката БДС 10424, т.3.5

Да

Маса БДС 10426

Да

Вместимост – гравиметричен метод БДС EN ISO 8106;

БДС 16471

Да

Не

Непаралелност между плоскостите на дъното и гърлото БДС EN 29009, т.7.2

Не

Вълнообразност по уплътняващата повърхност БДС 16838

Да

Термичен шок и термична якост БДС ISO 7459

Не

Остатъчни вътрешни напрежения БДС 8955

Не

Отклонение от вертикална ос БДС 10427;

БДС EN 29008

Не

Устойчивост на вътрешно налягане БДС EN ISO 7458

Не

Устойчивост на вертикален натиск (вертикално осево натоварване) БДС 16117;

БДС EN ISO 8113

Не

Не

Устойчивост на страничен удар (AGR) Test

Не

Дебелина на покритието на горещо (титан или калай) (AGR) Test

Не

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност 0032-ILM-GT;

БДС EN 1388-2;

НАРЕДБА № 3 от 4.06.2007

Да

Не

Не

Овал на гърловината и тялото БДС 16839

Не

Съдържание олово, кадмий, живак и хром(6) БДС CR 13695-1;

ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки

Не

Пълни изпитвания на стъклени опаковки както следва:

Изделие

Технически изисквания

Банки за кръв и инфузионни разтвори БДС 10290
Опаковки стъклени за медицински цели БДС 10290
Ампули стъклени за инжекционни препарати и контейнери за очни лещи ISO 9187-1;

ISO 9187-2

Опаковки стъклени за сухи инжекционни препарати БДС 10439
Инжекционни флакони произведени от стъклени тръби БДС EN ISO 8362-1
Банки цилиндрични, затваряни с меки пластмасови капачки БДС 16958
Дамаджани стъклени домакински БДС 5932
Опаковки стъклени за препарати на битовата химия БДС 6677
Бутилки стъклени за технически продукти БДС 7564
Опаковки стъклени за парфюмерийни и козметични препарати БДС 16948
Тръби стъклени с различно предназначение БДС 9308